چهارشنبه 17 آذر 1400  

اطلاعیه ها

1400/7/7 چهارشنبه

راه اندازی فرم ارسال پیام پژوهش طرح های تحقیقاتی.

کمیته علمی ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی آبادان..

.
به استحضار اعضای محترم هیات علمی، پرسنل و پژوهشگران می رساند؛ فرم پیام پژوهش طرح های تحقیقاتی، کمیته علمی ترجمان دانش راه اندازی شد. زین پس با مراجعه به سایت واحد ترجمان دانش دانشگاه به لینک زیر، در قسمت منو " فرم ارسال پیام پژوهش" را انتخاب کرده و گزارش های ترجمان دانش مربوط به طرح پژوهشی خود را ثبت نموده و ارسال نمایید.

لازم به ذکر است؛ براساس اطلاعیه حاضر، زین پس، هیچ فایل ترجمان دانشی مبنی بر گزارش ترجمان دانش مقالات قابل قبول نیست و تنها گزارش های ترجمان دانش ثبت شده در " فرم پیام پژوهش " موجود در سایت مورد قبول واقع شده و در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت می شوند.سایت ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 .
آرشیو
كلمات كليدی :ترجمان دانشدانشگاه علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ
بیشتر