چهارشنبه 17 آذر 1400  
1400/7/15 پنجشنبه

انتشار مقاله Q1 توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آّبادان مقاله Q1 با ضریب تاثیر نزدیک به 6 منتشر کردند..

.
به گزارش خبرنگار وبدار در آبان و به نقل از اداره علم سنجی، سرکار خانم دکتر مهشید نقاش پور با همکاری خانم دکتر سحر گلابی،  دکتر سارا مبارک، مقصود پیری، فاطمه مقصودی، مقاله ای با عنوان The association between vitamin D and zinc status and the progression of clinical symptoms among outpatients infected with SARS-COV-2 and potentially non-infected participants : A cross-sectional study  در سال 2021 و در مجله معتبر و بین المللی Nutrients منتشر کرده اند. این نشریه دارای رتبه Q1 و IF: 5/717 می باشد.
 .
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانسارا مبارکهیات علمیمقاله Q1
نسخه قابل چاپ