پنجشنبه 14 اسفند 1399  
1399/10/5 جمعه

کارگاه آنلاین سیستماتیک ریویو و متا آنالیز (جلسه دوم).

.

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار می کند:
کارگاه آنلاین سیستماتیک ریویو و متا آنالیز (جلسه دوم)

زمان: یک شنبه ۷ دی ۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

استاد: خانم دکتر شیرین جلالی نیا

لینک ثبت نام:
http://rg.abadanums.ac.ir
لینک برگزاری:
http://Vc.abadanums.ac.ir/class2

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ