شنبه 24 مهر 1400  

اخبار

1400/6/20 شنبه

​​​​​​​برگزاری جلسه شورای مالی شهریورماه.

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، نشست شورای مالی شهریورماه سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی آبادان به منظور بررسی هزینه‌های طرح‌های‌ تحقیقاتی با حضور دکتر سارا مبارک، معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری این دانشگاه و سایر اعضای این شورا صبح امروز در این معاونت برگزار شد.

در این نشست در مورد هزینه‌های چند طرح تحقیقاتی هیأت علمی، دانشجویی و پرسنلی ارزیابی به عمل آمد و تصمیمات مربوطه اتخاذ شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر