شنبه 24 مهر 1400  

اخبار

1400/5/25 دوشنبه

انتشار مقالات با همکاری بین المللی توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادان مقالات پژوهشی با همکاری های بین المللی منتشر کردند..

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان و به نقل از اداره علم سنجی، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادن در پنج ماهه اول سال 1400 (فروردین تا مرداد 1400) 22 مقاله با همکاری پژوهشگران سایر دانشگاه‌های جهان و در سطح بین المللی منتشر کرده‌اند.

شایان ذکر است همکاری‌های علمی به ویژه در سطح بین المللی مزایای زیادی برای پژوهشگران و دانشگاه‌ها دارد و باعث افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی آنها می شود.

 
مطابق نمودار زیر دانشگاه علوم پزشکی آبادان در زمینه انتشار مقالات با همکاری بین المللی روند صعودی داشته است.
 
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانانتشار مقالات با همکاری بین المللی توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادانبین المللی
نسخه قابل چاپ
بیشتر