شنبه 24 مهر 1400  

اخبار

1400/6/7 یکشنبه

رتبه اول کشوری آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی رعد 1400 برای دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از کسب رتبه اول این دانشگاه در رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1400 در چندین حیطه خبر داد..

.
دکتر سارا مبارک اظهار داشت: در این رتبه بندی که توسط دبیرخانه رعد 1400 شواری گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با مشارکت فعال سه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1400 به انجام رسیده، رتبه اول دانشکده های مستقل در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی آبادان رسید.

وی گفت: همچنین در این رتبه بندی که عمدتا استخراج شده از فعالیت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال های 98 و 99 بوده و در زمینه های مختلف و با هدف بهبود و ارتقای عملکرد ها، رفع نقاط ضعف و ایجاد انگیزه جهت بهبود عملکرد و توسعه همکاری های منطقه ای، ملی و بین المللی انجام شده، دانشگاه علوم پزشک یآبادان در چندین بعد دیگر موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شده است.

دکتر مبارک افزود: رتبه نخست در ابعاد نسل آینده و فناور، پاسخگویی، انسان ساز و حکمت و بنیان، رتبه دوم در ابعاد ماموریت گرایی و رتبه ترکیبی نظام های بین المللی دانشگاه ها، و رتبه سوم در ابعاد بین المللی سازی و سرآمدی و مرجعیت، از دیگر رتبه های حائز اهمیت کسب شده در رتبه بندی دانشکده های مستقل توسط دانشگاه علوم پزشکی آبادان در رعد 1400 می باشد.
 .
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانرعد 1400رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکیرتبه اول دانشگاه علوم پزشکی آبادانسارا مبارک
نسخه قابل چاپ
بیشتر