شنبه 24 مهر 1400  

اخبار

1400/5/30 شنبه

ابلاغ موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه پزشکی آبادان.

معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان از موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه خبر داد..

.

دکتر سارا مبارک در گفتگو با خبرنگار وبدا در آبادان اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مجدانه و تلاش در جهت برقراری زیرساخت‌های لازم و رفع موانع موجود، به استناد رای صادره در چهارمین جلسه کمیته فنی مراکز رشد فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان موافقت اصولی به عمل آمد.

وی گفت: در ابن باره دکتر فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، در نامه‌ای به دکتر شکراله سلمان‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، موافقت اصولی با تاسیس و راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه را ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه مراکز رشد به منظور حمایت از فناوران، ایده‌پردازان و موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی ایجاد شده و به طور معمول در یک پارک فناوری یا دانشگاه دایر می‌شوند، افزود: با راه اندازی این مراکز و حمایت از کارآفرینان، بستر مناسب برای عملیاتی شدن ایده‌های نوین و دستاوردهای تحقیقاتی آنها ایجاد می شود تا بتوانند دانش و یافته‌های علمی خود را به محصول تبدیل کرده و به کسب و کار تجاری تبدیل کنند.

.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانمرکز رشد فناوری سلامتمرکز رشدتحقیقات و فناوریفناوری سلامتراه‌اندازی مرکز رشدسارا مبارک
نسخه قابل چاپ
بیشتر