پنجشنبه 1 مهر 1400  

اخبار

1400/4/2 چهارشنبه

اولین جلسه هماهنگی مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

اولین جلسه ویژه مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان با عنوان Health and Medical Research Journal برگزار شد..

.
 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان؛ اولین جلسه هماهنگی مجله Health and Medical Research Journal با حضور دکتر عصمت رادمنش؛ مدیر تحقیقات و فناوری، معصومه اسدی؛ دبیر کمیته‌ی اجرایی مجله و کارشناسان و مسئولین مربوطه روز چهارشنبه 2 تیرماه در دفتر مدیر تحقیقات و فناوری این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست مقرر شد که روند پرداختی هزینه قرارداد سامانه پشتیبانی نشریات علمی(سیناوب) تسریع شود و همچنین راهکارهایی برای تبلیغات و راه اندازی و ساماندهی پورتال مجله و خرید تجهیزات دفتر مجله مورد بحث قرار گرفت.

 
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانمجله پژوهشیتحقیقات و فناوریژورنالنشریات علمیسارا مبارک
نسخه قابل چاپ
بیشتر