پنجشنبه 1 مهر 1400  

اخبار

1400/4/20 یکشنبه

برگزاری جلسه بررسی ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

جلسه بررسی ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان با حضور مدیر تحقیقات و فناوری برگزار شد..

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان، به منظور بررسی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان روز یکشنبه 20 تیرماه ۱۴٠٠ جلسه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد.
در این جلسه مستندات بررسی گردید و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص ارائه شدند.

 .
آرشیو
كلمات كليدی :مدیریت تحقیقات و فناوریدانشگاه علوم پزشکی آبادانارزشیابیسارا مبارک
نسخه قابل چاپ
بیشتر