چهارشنبه 9 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

کارگاه تعیین حجم نمونه با نرم افزار G-Power و آشنایی با نرم افزار Med-Calc

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/12/1 سه‌شنبه
کارگاه تعیین حجم نمونه با نرم افزار G-Power و آشنایی با نرم افزار Med-Calc

استارت آپ سلامت حوزه پیشگیری و کنترل

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1402/12/1 سه‌شنبه
استارت آپ سلامت حوزه پیشگیری و کنترل

همکاری در تکمیل پرسشنامه طرح پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

1402/12/1 سه‌شنبه
همکاری در تکمیل پرسشنامه طرح پژوهشی

کارگاه آشنایی با اولویت پژوهشی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه آشنایی با اولویت پژوهشی

کارگاه روش تحقیق

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه روش تحقیق

کارگاه استاندارد سازی پرسشنامه در پژوهش های علوم پزشکی

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه استاندارد سازی پرسشنامه در پژوهش های علوم پزشکی

کارگاه انواع مطالعات در پژوهش های علوم پزشکی

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه انواع مطالعات در پژوهش های علوم پزشکی

کارگاه آشنایی با HTML و CSS

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه آشنایی با  HTML و CSS

کارگاه spss پیشرفته

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه spss پیشرفته

کارگاه spss مقدماتی

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه spss مقدماتی

کارگاه تحلیل داده های بالینی با استفاده از مدل های رگرسیونی

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه تحلیل داده های بالینی با استفاده از مدل های رگرسیونی

کارگاه آشنایی با نرم افزار پایتون

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه آشنایی با نرم افزار پایتون

کارگاه تعیین حجم نمونه با نرم افزار G-Power و آشنایی با نرم افزار Med-Calc

سلسله کارگاه های زمستانه کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی کلان منطقه 4

1402/11/11 چهارشنبه
کارگاه تعیین حجم نمونه با نرم افزار G-Power و آشنایی با نرم افزار Med-Calc

کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

1402/11/7 شنبه
کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

وبینار آموزشی هوش مصنوعی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

1402/11/4 چهارشنبه
وبینار آموزشی هوش مصنوعی
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ