چهارشنبه 9 اسفند 1402  

آیین نامه ها و فرم ها

1401/8/4 چهارشنبه

تفاهم نامه ها.

.
ردیف عنوان لینک دانلود
1 فرم خام تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی آبادان و مراکز دیگر لینک
2 فرم خام تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه مقصد و دانشگاه مبدا لینک
3 فرم خام تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی لینک
4 تفاهم نامه همکاری های مشترک  تحقیقاتی و فناوری بین دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 4 آمایشی کشور لینک
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر