چهارشنبه 9 اسفند 1402  

آیین نامه ها و فرم ها

1401/8/4 چهارشنبه

فرم ها.

فرم ها، چک لیست ها و جداول.

.
ردیف عنوان لینک دانلود
1 فرم اخذ مجوز برگزاری سمینارها، کنگره ها و کارگاه ها لینک
2 نامه درخواست حذف و اضافه اسامی در طرح های تحقیقاتی لینک
3 نامه رضایت از حذف در طرح های تحقیقاتی لینک
4 فرم نظارت اخلاقی بر اجرای طرح پژوهشی / پایان نامه لینک
5 فرم چکیده نظارت بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در طرح های پژوهشی / پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق لینک
6 تقویم ماهانه برنامه شوراها و کمیته های تحقیقات و فناوری در سال 1400 لینک
7 چک ليست نظارت بر مطالعه پژوهشي 1401 ، کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی لینک
8 جدول آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی لینک
9 افیلیشن های دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
10 فرم امتیازبندی دانشجویان نمونه پژوهشی لینک
11 لیست هزینه کارکرد دستگاه های آزمایشگاه لینک
12 مقالاتی که نیاز به دریافت کد IRCT دارند لینک
13 فرم داوری طرح های پژوهشی لینک
14 فرم رضایت نامه آگاهانه لینک
15 فرم آماری طرح های تحقیقاتی لینک
16 فرم بررسی طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق لینک
17 فرم طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
18 فرم ترجمان و انتقال دانش در نظام سلامت لینک
19 فرم پروپوزال دانشجویی لینک
20 طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1390-1396 لینک
21 طرح های تحقیقاتی دارای کد اخلاق لینک
22 فرم طرح پژوهش در نظام سلامت Health System Research (HSR PROPOSAL) لینک
23 فرم پاداش مقالات دانشگاه علوم پزشکی آبادان شهریور 1398 لینک
24 فرم طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی آبادان لینک
25 فرم رضایت نامه آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی لینک
26 فرم آماری طرح های تحقیقاتی لینک
27 فرم بررسی طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق لینک
28 فرم گزارش عملکرد لینک
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر