چهارشنبه 27 تیر 1403  

آیین نامه ها و فرم ها

1401/8/4 چهارشنبه

الویت های پژوهشی.

.
ردیف عنوان لینک دانلود
1 الویت های پژوهشی دانشکده پزشکی 1402 لینک
2 الویت های پژوهشی سال 1402 لینک
3 الویت های پژوهشی سال 1401 لینک
4 الویت های پژوهشی سال 1400 لینک
5 الویت های پژوهشی سال 1399 لینک
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر