شنبه 1 اردیبهشت 1403  

اخبار

1401/9/30 چهارشنبه

برگزاری کارگاه های دانشجویی هفته پژوهش و فناوری.

کارگاه های هفته پژوهش و فناوری ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شدند..

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان، با همکاری واحد های مدیریت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی، کارگاه های هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان ویژه دانشجویان این دانشگاه برگزار شدند.

کارگاه های دانشجویی هفته پژوهش و فناوری از 5 کارگاه حضوری و مجازی تشکیل شد که از تاریخ 26 لغایت 30 آذر ماه با استقبال بی نظیر دانشجویان و با تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شدند.
.
آرشیو
كلمات كليدی :هفته پژوهش و فناوری
نسخه قابل چاپ
بیشتر