چهارشنبه 9 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/19 سه‌شنبه

پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی آبادان تعیین شدند..

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، پس از تعیین آیین نامه های لازم، اطلاع رسانی فراخوان های مربوطه و بررسی مستندات افراد شرکت کننده، پژوهشگران برتر اعضای هیات علمی، کارمندی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان را اعلام کرد.

اسامی پژوهشگران برتر به شرح زیر می باشد:


پژوهشگر برتر اعضای هیات علمی:

دانشکده پزشکی:
رتبه اول دکتر نرگس چمکوری
رتبه دوم دکتر ثمانه عباسی
رتبه سوم دکتر حسن قاسمی

دانشکده بهداشت:
رتبه اول دکتر فرشید قنبری
رتبه دوم دکتر فخرالدین قاسمی

دانشکده پرستاری:
رتبه اول معصومه اسدی
رتبه دوم فرشید محمد موسایی

دانشکده پیراپزشکی:
رتبه اول دکتر هادی کاظمی آرپناهی

پژوهشگر برتر مقاله Q1:
رتبه اول دکتر فرشید قنبری
رتبه دوم دکتر حسن قاسمی
رتبه سوم دکتر فخرالدین قاسمی
رتبه چهارم دکتر هادی کاظمی آرپناهی
رتبه پنجم معصومه اسدی

پژوهشگر برتر دانشجویی:
رتبه اول الهه کریم زاده
رتبه دوم علیرضا فدوی پور

پژوهشگر برتر کارمندی:
رتبه اول ندا عموری
رتبه دوم احسان مرادی جو

فناور برتر هیات علمی:
رتبه اول سعید جلوای

فناور برتر کارمندی:
رتبه اول صادق شرفی و دکتر حلیمه رجبی

استاد راهنما برتر:

دکتر نبی جمعه زاده

 
.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر